کد خبر : 177371
تاریخ انتشار : دوشنبه ۶ دی ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۸
-

تفاوت فاحش هزینه – درآمد خانوارهای استان کرمان با کشور/ امسال 21 هزار شغل از دست دادیم

تفاوت فاحش هزینه – درآمد خانوارهای استان کرمان با کشور/ امسال 21 هزار شغل از دست دادیم

ایسنا/کرمان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه آمار و ارقام هزینه – درآمد خانوارهای استان کرمان در سال 98 رضایت بخش نیست، گفت: هزینه خانوار شهری استان کرمان در سال 26 میلیون تومان و کشور 47 میلیون تومان است و درآمد سالیانه متوسط خانوارهای شهری استان 34 میلیون تومان و کشور

تفاوت فاحش هزینه - درآمد خانوارهای استان کرمان با کشور/ امسال 21 هزار شغل از دست دادیم

ایسنا/کرمان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه آمار و ارقام هزینه – درآمد خانوارهای استان کرمان در سال 98 رضایت بخش نیست، گفت: هزینه خانوار شهری استان کرمان در سال 26 میلیون تومان و کشور 47 میلیون تومان است و درآمد سالیانه متوسط خانوارهای شهری استان 34 میلیون تومان و کشور 54 میلیون تومان است.

دکتر”جعفر رودری” صبح امروز 29 بهمن ماه در نشست خبری اظهار کرد: وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حوزه راهبری نظام توسعه استان دیده شده و مهم ترین نقش آن تهیه اسناد و برنامه های توسعه است که عمدتا نقش تصمیم سازی را به عهده دارد.

وی افزود: هر چه پایبندی نظام مدیریت کشور و استان به مباحث کارشناسی بیشتر باشد، سازمان می تواند نقش موثرتر و بیشتری داشته باشد. در مقاطعی دیده شده نگاه برنامه محور و کارشناسی نباشد و در اینجا کمتر مسیر هدایت گری و تصمیم سازی می تواند نقش خود را داشته باشد.

رودری با بیان اینکه هرچه نگاه تمرکززدایی در کشور بیشتر باشد، نقش سازمان مدیریت استانی بیشتر است، تصریح کرد: وجه غالب کار سازمان، کارشناسی است تا بتواند در حوزه های مختلف نظرات راهبردی خود را تنظیم و بر مسیر حرکت دستگاه های مختلف اعمال کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: اسناد توسعه استان در بلندمدت (سند چشم انداز توسعه و سند آمایش) تدوین و تصویب شده و راهبردهای کلی توسعه در استان مشخص است و در اسناد میان مدت برنامه ششم توسعه و برنامه های کوتاه مدت نیز مشخص است.

وی در ادامه اظهار کرد: در استان کرمان با توجه به پیش بینی ها و شرایط کشور، برای سال جاری رشد اقتصادی چهار درصدی در نظر گرفته و برنامه های اقتصادی تعریف شد که نیاز به سرمایه گذاری حداقل 25 هزار میلیارد تومانی برای تحقق این هدف وجود دارد.

رودری تصریح کرد: براساس برنامه های مصوب 765 میلیون دلار نیز سرمایه گذاری ارزی تعریف شد و با توجه به رصد پروژه های مهم و تاثیرگذار در استان، 674 پروژه اقتصاد مقاومتی تاکنون به تصویب رسیده و 12 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این حوزه در سال جاری پیش بینی شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه 187 پروژه مربوط به معین های توسعه است، گفت: از ابتدای فعالیت، معین های توسعه تا اول امسال 345 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده بودند و امسال 550 میلیارد تومان در 187 پروژه در نظر گرفته شده که درصد تحقق آنها نیز قابل قبول است.

وی افزود: در پایان سال گذشته 103 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی استان کرمان بوده و رتبه نهم کشور را داریم و در واقع استان سهم 3.04 درصدی از کل اقتصاد کشور را دارد.

رودری اظهار کرد: تولید سرانه استان نسبت به متوسط کشور پایین تر است و عدد تولید سرانه استان کرمان 16.7 میلیون تومان و کشور 18.4 میلیون تومان است.

وی با اشاره به سهم 6.76 درصدی کشاورزی استان کرمان از کشاورزی کشور، 3.2 درصدی معدن، 2.8 درصدی صنعت و سهم 2.4 درصدی خدمات استان کرمان از کل کشور بیان کرد: استان کرمان 6.9 درصد از منابع آبی کشور را مصرف می کند و آمار نشان می دهد اقتصاد کرمان نسبت به اقتصاد ملی اقتصاد بسیار آب بَر است و آب بری هر واحد ارزش افزوده استان نسبت به متوسط ملی بیش از دو برابر است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه نرخ تورم استان کرمان تا پایان دی ماه امسال 32.5 درصد و نرخ کشور 32.2 درصد بوده است، گفت: آمار و ارقام هزینه – درآمد خانوارهای استان کرمان در سال 98 رضایت بخش نیست و در حوزه درآمد خانوارهای روستائی جایگاه استان کرمان نسبت به کشور 67 درصد و این عدد در حوزه هزینه 60 درصد است.

وی افزود: هزینه متوسط خانوارهای روستائی استان کرمان در سال 15.6 میلیون تومان و متوسط کشور 26.1 میلیون تومان است. ضمن اینکه درآمد خانوارهای روستائی استان 20 میلیون تومان در سال و کشور 29.7 میلیون تومان است.

رودری ادامه داد: در حوزه شهری نیز هزینه خانوار شهری استان کرمان در سال 26 میلیون تومان و کشور 47 میلیون تومان است.

وی با اشاره به اینکه شکاف درآمد خانوار در استان کرمان و کشور بیشتر است، اظهار کرد: درآمد سالیانه متوسط خانوارهای شهری استان 34 میلیون تومان و کشور 54 میلیون تومان است که علی رغم ظرفیت های اقتصادی استان کرمان، هزینه – درآمد و تولید استان جایگاه خوبی ندارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: ضریب جینی استان نسبت به سال 94 بهبود نسبی دارد و با توجه به شیوع کرونا، نرخ مشارکت اقتصادی در استان کرمان در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

وی افزود: 39 هزار و 600 نفر از نیروی کار استان کرمان در بهار امسال از بازار کار خارج شده و اکثرا خانم ها بودند. در پاییز وضعیت نسبت به بهار بهتر شده و خارج شوندگان از بازار کار 26 هزار و 928 نفر بود و تحت تاثیر کرونا نرخ مشارکت به شدت پایین آمده و استان رتبه 23 کشور را در نرخ مشارکت اقتصادی دارد و در مشارکت اقتصادی بانوان، رتبه 25 کشور را داریم.

رودری تصریح کرد: کل برنامه ایجاد اشتغال برای امسال متناسب با هدفگذاری رشد اقتصادی، 42 هزار و 564 نفر و مصوب 10 ماهه 35 هزار و 470 بوده که تاکنون 32 هزار و 975 شغل ایجاد شده است.

وی بیان کرد: بیش از 21 هزار فرصت شغلی را به دلیل کرونا در سال جاری از دست دادیم و خالص اشتغال ایجاد شده در سال جاری می توان گفت 11 هزار و 852 مورد است و نشان می دهد برای تعادل نسبی در بازار کار باید بیشتر در این زمینه برنامه ریزی و کار شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرما در ادامه اظهار کرد: مصوب درآمد عمومی استان در سال جاری 6050 میلیارد تومان بوده که 5700 میلیارد تومان از حوزه مالیات باید محقق شود و بیش از 94 درصد کل درآمدهاست و 340 میلیارد تومان درآمد غیرمالیاتی است.

وی افزود: در 10 ماهه امسال در حوزه مالیاتی 5788 میلیارد تومان وصولی داشتیم که از عدد مصوب سال نیز بیش تر است و در حزه غیرمالیاتی 55 درصد برنامه محقق شده است.

رودری تصریح کرد: درآمدهای محقق شده تا پایان 10 ماهه 5944 میلیارد تومان است و در واقع مازاد درآمد استان بیش از 900 میلیارد تومان است که پیگیر بازگشت بخشی از این اعتبار به استان هستیم.

وی با اشاره به بودجه استان کرمان بیان کرد: 3020 پروژه در حوزه استانی و ملی داریم که 2843 مورد استانی است و برای تکمیل این پروژه ها بیش از 83 هزار میلیارد تومان منابع نیاز و این در حالی است که کل بودجه عمرانی کشور در سال جاری نزدیک به این عدد است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به ظرفیت تبصره 19 قانون بودجه امسال گفت: تعداد زیادی پروژه نیمه تمام وجود ارد که باید بخشی از آنها براساس شرایط به بخش خصوصی واگذار شود و مشوق های خوبی در این زمینه برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه با اشاره به سهم بخش روستائی در اقتصاد بیان کرد: توسعه روستائی در برنامه ششم به شکل مطالعات منظومه ای دنبال می شود و اقتصاد روستا به شکل نقطه ای تعریف نمی شود؛ منظومه متشکل از چند روستا است و از نظر اقتصادی اجتماعی مطالعه و پروژه ها تعریف می شود.

رودری در پایان با اشاره به اینکه آموزش های ارائه شده در استان کرمان متناسب با نیاز بازار کار نیست، اظهار کرد: براساس تعامل و مهارت های موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی استان، قرار است در 60 رشته آموزش ها ارائه شود.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

کترینگ

چاپ و بسته بندی

کابل آلومینیومی زمینی

پلتفرم رپورتاژ آگهی

بلک فرایدی

امداد خودرو

سیم و کابل کسری

طراحی سایت در کرج

سیم و کابل کسری

دیزل ژنراتور بادوین

کانکس

سلفون opp

ساک دستی پارچه ای

اسرارالشفاء

جعبه هاردباکس

طراحی سایت فروشگاهی

لوله پلیکا

خرید سنگ قبر

مایکروسافت  شیائومی  سامسونگ  گوشی  مارک  اینتل  گواهینامه  قرمز  گورمن  تبلت  آیفون  طراحی  لایکا  تایوان  یوتیوب  دوربین  اندروید  تاشو  چین  گلکسی  پیکسل  ساعت  ای‌بی  هوشمند  سطح  جدید  شرکت  معرفی  تجاری  طرح