• نتایج آزمایش واکسن فایزر در کودکان ۲ تا ۵ ساله ناامید کننده است

    نتایج آزمایش واکسن فایزر در کودکان ۲ تا ۵ ساله ناامید کننده است

    نتایج بدست آمده از آزمایش واکسن کروناویروس فایزر در کودکان دو تا پنج ساله ناامید کننده بوده است. به گزارش ایسنا، شرکت فایزر اعلام کرد: دو دُز واکسن کووید-۱۹ اطفال نتوانست واکنش ایمنی کافی را در کودکان دو تا پنج ساله ایجاد کند. نتایج بدست آمده از این بررسی نگرانی هایی را برای والدینی به

درمان بواسیر با لیزر

لوله پلیکا

دندانپزشکی آیریک

دومان سهند