• «مدیر کل امور اجتماعی» وزارت کار و رفاه منصوب شد

    «مدیر کل امور اجتماعی» وزارت کار و رفاه منصوب شد

    با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه، «هادی بهداد» به عنوان مدیر کل امور اجتماعی منصوب شد. به گزارش ایسنا، در متن حکم دکتر حجت الله عبدالملکی آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم شما را به عنوان «مدیر کل امور اجتماعی» منصوب می کنم. امید است

خرید بازدید لایو

درمان بواسیر با لیزر

لوله پلیکا

دندانپزشکی آیریک