• “محمد کوثری” گزینه شورای ائتلاف برای انتخابات میاندوره مجلس در تهران شد

    “محمد کوثری” گزینه شورای ائتلاف برای انتخابات میاندوره مجلس در تهران شد

    امیرابراهیم رسولی سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی اظهارداشت: محمد کوثری به عنوان گزینه شورا برای انتخابات میاندوره مجلس در تهران انتخاب شد. رسولی افزود: سوابق درخشان آقای کوثری ازجمله نمایندگی ادوارمجلس درکنار تجارب مدیریتی  باعث شد تا شورای ائتلاف ایشان راکه از جانبازان 8سال دفاع مقدس نیزمحسوب میشوندبه عنوان گزینه نهایی  معرفی کند. سخنگوی

درمان بواسیر با لیزر

لوله پلیکا

دندانپزشکی آیریک