• وزنیاک ، بنیانگذار اپل ، از جنبش حق تعمیر پشتیبانی می کند

    وزنیاک ، بنیانگذار اپل ، از جنبش حق تعمیر پشتیبانی می کند

    وزنیاک علی رغم مخالفت اپل با حق تعمیر ، خواستار گشودگی بیشتر است   به گزارش خبر فوق العاده؛ استیو وزنیاک ، بنیانگذار اپل ، علیرغم مخالفت اپل ، علناً از جنبش حق تعمیر حمایت کرده است. جنبش حق تعمیر بر روی قوانینی متمرکز شده است که به کاربران اجازه می دهد به اطلاعات و قطعات

خرید بازدید لایو

درمان بواسیر با لیزر

لوله پلیکا

دندانپزشکی آیریک