• حادثه در تهران به گرایش سیاسی مدیران نگاه نمی کند

    حادثه در تهران به گرایش سیاسی مدیران نگاه نمی کند

    عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که حادثه به گرایش سیاسی مدیران نگاه نمی کند و اگر تدبیر نکنیم هر لحظه رخ می دهد. به گزارش ایسنا، ناصر امانی در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه یکی از ویژگی های شهر تهران ناپایداری و ناایمن بودن است، گفت: حادثه کلینیک سینا و پلاسکو

درمان بواسیر با لیزر

لوله پلیکا

دندانپزشکی آیریک

دومان سهند